१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी 2 संकलित चाचणी 1 संकलित चाचणी २ वर्णनात्मक नोंदी स्कॉलरशिप सराव पेपर प्रश्नमंजुषा प्रमाणपत्र Groups Apps

दहावी ऑनलाईन टेस्ट


दहावी ऑनलाईन टेस्ट

अ.क्र. विषय लिंक
1मराठीसोडवा
2हिंदीसोडवा
3इंग्रजीसोडवा
4गणितसोडवा
5सेमी गणितसोडवा
6विज्ञान-1सोडवा
7विज्ञान-2सोडवा
8इतिसोडवा
9भूगोलसोडवा
10सेमी विज्ञानसोडवा
11ना शासोडवा

3 Comments

نموذج الاتصال