इयत्ता १ ली ते १० वी सर्व विषयांवरील टेस्ट
बोधकथा रोजचा परिपाठ
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी 2 संकलित चाचणी 1 संकलित चाचणी २ वर्णनात्मक नोंदी स्कॉलरशिप सराव पेपर प्रश्नमंजुषा ५ वी स्कॉलरशिप ८ वी स्कॉलरशिप परिपाठ प्रमाणपत्र Groups Apps

दहावी गणित 2


दहावी गणित 2

अ.क्र. विषय लिंक
1१. समरूपतासोडवा
2२. पायथागोरसचे प्रमेयसोडवा
3३. वर्तुळसोडवा
4४. भौमितिक रचनासोडवा
5५. निर्देशक भूमितीसोडवा
6७. महत्वमापनसोडवा

Post a Comment

نموذج الاتصال