इयत्ता १ ली ते १० वी सर्व विषयांवरील टेस्ट
बोधकथा रोजचा परिपाठ
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी 2 संकलित चाचणी 1 संकलित चाचणी २ वर्णनात्मक नोंदी स्कॉलरशिप सराव पेपर प्रश्नमंजुषा ५ वी स्कॉलरशिप ८ वी स्कॉलरशिप परिपाठ प्रमाणपत्र Groups Apps

आकारिक चाचणी क्रमांक-2 PDF | 2023 l Aakarik chachani pdf 2 2023

आकारिक चाचणी क्रमांक-2 2023

आकारिक चाचणी क्रमांक २ aakarik chachani ही साधारणपणे द्वितीय सत्राच्या पहिल्या टप्प्यात घेतली जाते. आकारिक चाचणी akarik chachani वर्षातून दोन वेळा घेती जाते. एका घटकावर किंवा काही ठराविक घटकांवर आपण आकारिक चाचणी घेत असतो. akarik chachani 2 PDF paper 2023 सर्व इयत्तांचे PDF याठिकाणी डाऊनलोड करता येतील. akarik mulyamapan chachani 2023 आकारिक चाचणी akarik chachani ही मुल्यमापनात महत्वाची भूमिका बजावते. अकारिक चाचणी हे मुल्यमापनातील महत्वाचे तंत्र आहे.आकारिक मूल्यमापन चाचणी वर्षातून दोनवेळा घेतली जाते.

वयोगटानुसार सर्व अकारिक चाचणी पेपर तयार केले आहेत.
आकर्षक व सुटसुटीत रचना केली आहे.

इयत्ता पहिली

इयत्ता पहिली आकारिक चाचणी क्रमांक-2 2023
मराठी डाऊनलोड
इंग्रजी डाऊनलोड
गणित डाऊनलोड
सेमी गणित डाऊनलोड


इयत्ता दुसरी

इयत्ता दुसरी आकारिक चाचणी क्रमांक-2 2023
मराठी डाऊनलोड
इंग्रजी डाऊनलोड
गणित डाऊनलोड
सेमी गणित डाऊनलोड


इयत्ता तिसरी

इयत्ता तिसरी आकारिक चाचणी क्रमांक-2 2023
मराठी डाऊनलोड
इंग्रजी डाऊनलोड
गणित डाऊनलोड
सेमी गणित डाऊनलोड
परिसर अभ्यास डाऊनलोड


इयत्ता चौथी

इयत्ता चौथी आकारिक चाचणी क्रमांक-2 2023
मराठी डाऊनलोड
इंग्रजी डाऊनलोड
गणित डाऊनलोड
सेमी गणित डाऊनलोड
परिसर अभ्यास 1 डाऊनलोड
परिसर अभ्यास 2 डाऊनलोड


इयत्ता पाचवी

इयत्ता पाचवी आकारिक चाचणी क्रमांक-2 2023
मराठी डाऊनलोड
हिंदी डाऊनलोड
इंग्रजी डाऊनलोड
गणित डाऊनलोड
सेमी गणित डाऊनलोड
परिसर अभ्यास 1 डाऊनलोड
परिसर अभ्यास 2 डाऊनलोड


इयत्ता सहावी

इयत्ता सहावी आकारिक चाचणी क्रमांक-2 2023
मराठी डाऊनलोड
हिंदी डाऊनलोड
इंग्रजी डाऊनलोड
गणित डाऊनलोड
सेमी गणित डाऊनलोड
विज्ञान डाऊनलोड
सेमी विज्ञान डाऊनलोड
स.शास्त्र डाऊनलोड


इयत्ता सातवी

इयत्ता सातवी आकारिक चाचणी क्रमांक-2 2023
मराठी डाऊनलोड
हिंदी डाऊनलोड
इंग्रजी डाऊनलोड
गणित डाऊनलोड
सेमी गणित डाऊनलोड
विज्ञान डाऊनलोड
सेमी विज्ञान डाऊनलोड
स.शास्त्र डाऊनलोड


इयत्ता आठवी

इयत्ता आठवी आकारिक चाचणी क्रमांक-2 2023
मराठी डाऊनलोड
हिंदी डाऊनलोड
इंग्रजी डाऊनलोड
गणित डाऊनलोड
सेमी गणित डाऊनलोड
विज्ञान डाऊनलोड
सेमी विज्ञान डाऊनलोड
स.शास्त्र डाऊनलोड


द्वितीय सत्र संकलित चाचणी प्रश्नपत्रिका लिंक 

डाऊनलोडआकारिक चाचणी क्रमांक 2 इयत्ता पहिली आकारिक चाचणी क्रमांक 2 इयत्ता दुसरी आकारिक चाचणी क्रमांक 2 इयत्ता तिसरी आकारिक चाचणी क्रमांक 2 इयत्ता चौथी आकारिक चाचणी क्रमांक 2 इयत्ता पाचवी आकारिक चाचणी क्रमांक 2 इयत्ता सहावी आकारिक चाचणी क्रमांक 2 इयत्ता सातवी आकारिक चाचणी क्रमांक 2 इयत्ता आठवी

आकारिक चाचणी क्रमांक 1
आकारिक चाचणी क्रमांक 1 इयत्ता सहावी
आकारिक चाचणी क्रमांक 1 इयत्ता सातवी
आकारिक चाचणी 1 प्रश्नपत्रिका 2020-21
आकारिक चाचणी क्रमांक 2
आकारिक चाचणी क्रमांक 1 इयत्ता आठवी
आकारिक चाचणी 2
आकारिक चाचणी क्रमांक 1 इयत्ता सातवी विषय मराठी
आकारिक मूल्यमापन चाचणी
आकारिक
आकारिक मूल्यमापन चाचणी १ 2023
akarik chachani kramank 1
akarik mulyamapan chachani kramank 1
akarik mulyamapan chachani
akarik mulyamapan chachani 1
akarik mulyamapan chachani 2023
akarik mulyamapan chachani 1 2023
akarik mulyamapan chachani 1 2023
आकारिक मूल्यमापन चाचणी १ 2023
akarik chachani paper
aakarik chachani paper
आकारिक चाचणी 1 इयत्ता सहावी
आकारिक चाचणी 1 प्रश्नपत्रिका 2023
आकारिक चाचणी 1 इयत्ता पाचवी
आकारिक चाचणी 1 इयत्ता आठवी
आकारिक चाचणी 1 इयत्ता सातवी
आकारिक चाचणी 1 प्रश्नपत्रिका 2023
आकारिक चाचणी 1 2023
आकारिक चाचणी 1
आकारिक चाचणी 1 प्रश्नपत्रिका
आकारिक चाचणी 1 प्रश्नपत्रिका सेमी इंग्रजी
आकारिक चाचणी 2 प्रश्नपत्रिका 2023
आकारिक चाचणी 2 इयत्ता सातवी
आकारिक चाचणी 2 प्रश्नपत्रिका 2023
akarik chachani 1 2023
आकारिक मूल्यमापन चाचणी 2023
आकारिक मूल्यमापन चाचणी 2 प्रश्नपत्रिका
आकारिक चाचणी 2 प्रश्नपत्रिका
आकारिक चाचणी 2 प्रश्नपत्रिका सेमी इंग्रजी
आकारिक चाचणी 2 प्रश्नपत्रिका 2023
आकारिक चाचणी 8 वी


5 Comments

 1. खूप छान. धन्यवाद सर

  ReplyDelete
 2. इयत्ता १ ली व इयत्ता २ री चे प्रश्न पत्रिका कधी पाठवणार आहे

  ReplyDelete
 3. इ. 1ली व 2 री ची देखील भेटली तर बरे झाले असतो..... बाकि खुप छान..

  ReplyDelete
 4. इ. 1 ली व 2 री च्या प्रश्नपत्रिका कधी येणार सर..
  प्रश्नपत्रिका छान आहेत फक्त 1 ली व 2 री च्या लवकर मिळाल्यात तर बर होईल

  ReplyDelete
 5. आकारिक चाचणी क्र.1 च्या प्रश्नपत्रिका ब्लॉगवर पाहिजेत सर

  ReplyDelete
Previous Post Next Post

نموذج الاتصال