इयत्ता १ ली ते १० वी सर्व विषयांवरील टेस्ट
बोधकथा रोजचा परिपाठ
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी 2 संकलित चाचणी 1 संकलित चाचणी २ वर्णनात्मक नोंदी स्कॉलरशिप सराव पेपर प्रश्नमंजुषा ५ वी स्कॉलरशिप ८ वी स्कॉलरशिप परिपाठ प्रमाणपत्र Groups Apps

बेरीज उदाहरणे सर्व एक अंकी ते चार अंकी

नंबर बिनहातचा हातचा
1 एक अंकी एक अंकी
2 दोन अंकी दोन अंकी
1 तीन अंकी तीन अंकी
2 चार अंकी चार अंकी

2 Comments

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال