इयत्ता १ ली ते १० वी सर्व विषयांवरील टेस्ट
बोधकथा रोजचा परिपाठ
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी 2 संकलित चाचणी 1 संकलित चाचणी २ वर्णनात्मक नोंदी स्कॉलरशिप सराव पेपर प्रश्नमंजुषा ५ वी स्कॉलरशिप ८ वी स्कॉलरशिप परिपाठ प्रमाणपत्र Groups Apps

वर्णनात्मक नोंदी इयत्ता पहिली ते आठवी

वर्णनात्मक नोंदी

मराठी नोंदी

इयत्ता १ ली ते ८ वी साठी उपयुक्त
1बोधकथा, वर्तमानपत्रे , मासिके इ वाचतो व इतरांना माहिती सांगतो.
2शुद्धलेखन अचूक करतो.
3दिलेल्या वेळेत प्रकटवाचन , मुकवाचन करतो.
4नाट्यातील संवाद साभिनय व व्यक्तिनुरूप करतो.
5गोष्टी,कविता ,लेख वर्णन इ स्वरूपाने लेखन करतो.
6वाक्यप्रचार व म्हणीचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करतो.
7दिलेल्या विषयावर मुद्देसूद बोलतो.
8अचूक अनुलेखन करतो.
9संग्रहवृत्ती जोपासतो.
10शब्द , वाक्यप्रचार म्हणी , बोधवाक्ये इ चा लेखनात वापर करतो.
11अडचणी समस्या शिक्षकाकडे मांडतो.
12भाषण,संभाषण,संवाद,चर्चा एकाग्रतेने ऐकतो.
13गोष्टी,कविता,लेख वर्णन इ स्वरूपाने लेखन करतो.
14आत्मविश्वासपूर्वक बोलतो.
15ऐकलेल्या,वाचलेल्या गोष्टीबाबत निष्कर्ष काढतो.
16विविध विषयावरील चर्चेत भाग घेतो.
17स्वयंअध्ययन करतो.
18लक्षपूर्वक,एकाग्रतेने व समजपुर्वक मुकवाचन करतो.
19बोधकथा,वर्तमानपत्रे,मासिके इ वाचतो व इतरांना माहिती सांगतो.
20आपले विचार,अनुभव,भावना स्पष्ट शब्दात व्यक्त करतो.
21विविध बोलीभाषेतील नवीन शब्द समजून घेतो.
22अवांतर वाचन करतो.
23लेखनाचे नियम पाळतो.
24अवांतर वाचन ,पाठांतर करतो.
25बोधकथा सांगतो.
26बोलीभाषा व प्रमाणभाषा यातील फरक जाणतो.
27स्वाध्याय अचूक सोडवितो.
28नाट्यभिनय प्रसंगानुरूप व व्यक्तिनुरूप करतो.
29 योग्य गतीने व आरोह अवरोहाने वाचन करतो.
30भाषण, संभाषण ,संवाद ,चर्चा एकाग्रतेने ऐकतो.
31लेखनात विरामचिन्हाचा योग्य वापर करतो.
32मजकूर वाचून प्रश्नाची योग्य उत्तरे देतो.
33हस्ताक्षर सुंदर व वळणदार आहे.
34नियम, सुचना ,शिस्त यांचे पालन करतो.
35ऐकलेल्या मजकुरातील आशय स्वत:च्या शब्दात सांगतो.
36दिलेल्या विषयावर मुद्देसूद बोलतो.
37ऐकलेल्या ,वाचलेल्या गोष्टीबाबत निष्कर्ष काढतो.
38गृहपाठ व स्वाध्याय वेळेवर करतो.
39भाषेतील सौंदर्य लक्षात घेतो.
40योग्य गतीने व आरोह अवरोहाने वाचन करतो.
41बोलताना शब्दाचा स्पष्ट उच्चार करतो कोणतीही गोष्ट लक्षपूर्वक ऐकतो.
42प्रभावीपणे प्रकटवाचन करतो.
43कविता तालासुरात साभिनय म्हणतो.
44दिलेल्या विषयावर निबंध लिहितो.
45मजकुराचे वाचन समजपूर्वक करतो.
46निंबध लेखनात आपल्या भाषेत विचार मांडतो.
47कोणतीही गोष्ट लक्षपूर्वक ऐकतो.
48पाठातील शंका विचारतो.
49व्याकरणानुसार भाषेचा वापर करतो.
50वाक्यप्रचार व म्हणीचा व्यवहारात उपयोग करतो.
51शब्द,वाक्यप्रचार म्हणी,बोधवाक्ये इ चा लेखनात वापर करतो.
52मुद्देसूद लेखन करतो.
53कविता चालीमध्ये म्हणतो.
54प्रश्नांची अचूक उत्तरे देतो.
55स्वत:हून प्रश्न विचारतो.
56दैनंदिन व्यवहारात प्रमाणभाषेचा वापर करतो.
57वाचनाची आवड आहे.
58सुविचाराचा संग्रह करतो.


इंग्रजी नोंदी

इयत्ता १ ली ते ८ वी साठी उपयुक्त
1Takes part in language game
2Recites with enjoyment poems and songs
3Solves the Activity by confience
4Reads the part in dialougs by understanding
5Listens with concentration
6Gives responses in various contexts
7Rearranges the story events
8Enjoys the rhythm and understand
9Reads and act accordingly
10Writes the answer of questions
11Takes the dictation of familiar words
12Reads english daily newspaper
13Reads aloud from textbook
14identifies commonly used words
15Writes correctly on one line
16Copies the Letters and words correctly
17Reads the poem in rhythm
18Reads silently by understanding


हिंदी नोंदी

इयत्ता १ ली ते ८ वी साठी उपयुक्त
1शुद्धलेखन समझतापूर्वक करता है.
2लेखन में व्याकरण को समझपूर्वक जान लेता है
3परिचित विषयपर निबंध लेखन करता है
4हिंदी भाषा के प्रति रुचि रखता है
5सुसष्ट और शुद्ध लेखन करता है.
6हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप मे देखता है
7अपने विचार हिंदी मे व्यक्त करता है.
8पाठ्येत्तर पुस्तक एवं लिखित सामग्री पढता है.
9गीत और कविताए कंठस्थ करता है
10मित्रो के साथ हिंदी मे वार्तालाप करता है.
11सामान्य सूचनाओ को समझता है
12हिंदी कार्यात्मक व्याकरण को समझपूर्वक जान लेता है.
13स्वर तथा व्यंजन के उच्चारण ध्यानपूर्वक करता है
14दिए गए विषयपर स्वयंप्रेरणासे लेखन करता है
15नाटयीकरण , वार्तालाप में भाग लेता है.
16हिंदी शब्द तथा वाक्यो का मातृभाषा में अनुवाद करता है.
17स्वर तथा व्यंजन के उच्चारण ध्यानपूर्वक करता है.
18रुचि एवं आनंदपूर्वक कविता सुनता है.
19अपने विचार हिंदी मे व्यक्त करता है
20हिंदी के प्रती अभिरुची रखकर हिंदी साहीत्य पढता है|
21हिंदी मे शुभेच्छा संदेश देता है|
22वर्णोका योग्य उच्चारण करता है.
23स्पष्ट तथा उचित उच्चारण करता है.
24चिंत्रो को देखकर शब्द कहता है.
25हिंदी कार्यात्मक व्याकरण को समझपूर्वक जान लेता है
26मातृभाषा और हिंदी के ध्वनीयों का भेद समझता है.
27दैनंदिन जीवन में हिंदी भाषा का प्रयोग करता है
28स्पष्ट तथा उचित उच्चारण करता है
29मित्रो के साथ हिंदी मे वार्तालाप करता है
30हिंदी वर्णो को सही तरीके से उच्चार करता है|
31शुद्धलेखन समझतापूर्वक करता है
32सुनी हुई बाते समझ लेता है और दोहरता है.
33परिचित विषयपर निबंध लेखन करता है.
34दैनंदिन जीवन में हिंदी भाषा का प्रयोग करता है.
35अध्यापको के साथ हिंदी मे बातचीत करता है
36मातृभाषा के वाक्य का हिंदी मे अनुवाद करता है|
37वर्णोका योग्य उच्चारण करता है
38मुकवाचन चढाव -उतार और समझतापूर्वक करता है
39हिंदी में कहानी सुनाता है
40सुसष्ट और शुद्ध लेखन करता है
41लेखन में व्याकरण को समझपूर्वक जान लेता है.
42हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप मे देखता है.
43समाचारपत्र दररोज पढता है
44हिंदी मे सरल वार्तालाप करता है |
45अध्यापको के साथ हिंदी मे बातचीत करता है.
46पाठयांश का आशय समझता है
47नाटयीकरण , वार्तालाप में भाग लेता है
48हिंदी में कहानी सुनाता है.
49नित्य अनुभवो को हिंदी मे विशद करता है\
50दिए गए विषयपर स्वयंप्रेरणासे लेखन करता है.
51मौनवाचन समझतापूर्वक करता है
52पाठ्येत्तर पुस्तक एवं लिखित सामग्री पढता है
53मुकवाचन चढाव -उतार और समझतापूर्वक करता है.
54समाचारपत्र दररोज पढता है.
55मातृभाषा और हिंदी के ध्वनीयों का भेद समझता है
56हिंदी शब्द तथा वाक्यो का मातृभाषा में अनुवाद करता है
57हिंदी भाषा के प्रति रुचि रखता है.
58गीत और कविताए कंठस्थ करता है.
59पाठयांश को समझतापूर्वक पढता है
60पाठयांश को समझतापूर्वक पढता है.
61मौनवाचन समझतापूर्वक करता है.
62सामान्य सूचनाओ को समझता है.
63पाठयांश का आशय समझता है.
64सुनी हुई बाते समझ लेता है और दोहरता है
65छोटी कहानियाँ सुनता है|
66हिंदी मे पत्र लिखकर अपनी बाते लिखता है|
67रुचि एवं आनंदपूर्वक कविता सुनता है


गणित नोंदी

इयत्ता १ ली ते ८ वी साठी उपयुक्त
1सारणी व तक्ता तयार करतो.
2संख्या वाचन करतो.
3सूत्रात किंमती भरून उदाहरण सोडवितो.
4संख्याचा क्रम ओळखतो.
5संख्याचे प्रकार सांगतो व वाचन करतो.
6विविध भौमितिक संबोध समजून घेतो.
7अक्षरी संख्या अंकात मांडतो.
8आलेखाचे वाचन करतो.
9पाढे पाठांतर करतो.
10दिलेल्या माहितीवरून आलेख काढतो.
11तोंडी उदाहरणाचे अचूक उत्तर देतो.
12समीकरणावर आधारीत सोपी शाब्दिक उदाहरणे सोडवितो.
13संख्यातील अंकाची स्थानिक किमत अचूक सांगतो.
14लहान मोठ्या संख्या ओळखतो.
15संख्यावरील मूलभूत क्रिया बरोबर करतो.
16भौमितिक आकृत्याचे गुणधर्म सांगतो.
17गणितीय चिन्हे ओळखतो.
18गणितातील सूत्रे समजून घेतो.
19क्रमबद्ध मांडणी करून उदाहरण सोडवितो.
20दैनंदिन जीवनात व व्यवहारात गणिताचा वापर करतो.
21विविध भौमितिक रचना प्रमाणबद्ध काढतो.
22भौमितिक आकृत्याची परिमिती काढतो.
23गुणाकाराने पाढे तयार करतो.
24संख्यारेषेवरील अंकाची किंमत सांगतो.
25संख्या विस्तारीत रूपात लिहितो.
26विविध राशिची एकके सांगतो.
27परिमाणाचे उदाहरण सोडविताना योग्य परिमाणात रूपांतर करतो.
28गणितीय कोडी सोडवितो.
29थोर गणिततज्ञाविषयी माहिती मिळवितो.
30उदाहरणे गतीने सोडवितो.
31विविध परिमाणे समजून घेतो.
32संख्या अक्षरी लिहितो.
33बेरीज , वजाबाकी ,गुणकार , भागाकार क्रिया समजून घेतो.
34भौमितिक आकृत्याचे क्षेत्रफळ अचूक काढतो.
35संख्या चढत्या उतरत्या क्रमाने लिहितो.
36चिन्हाचा उदाहरणात योग्य वापर करून उदाहरण सोडवितो.
37उदाहरण सोडविण्यासाठी विविध क्लृप्त्याचा वापर करतो.
38विविध आकाराचे पृष्ठफळ व घनफळ सांगतो.
39अक्षरी उदाहरणे समजून घेऊन समीकरण मांडतो.
40विविध संज्ञाचे अर्थ व माहिती अचूक सांगतो.
41सांख्यकीय माहितीचे अर्थविवेचन करतो.
42आलेखावरील माहिती समजून घेऊन अचूक उत्तरे देतो.


विज्ञान नोंदी

इयत्ता १ ली ते ८ वी साठी उपयुक्त
1पारीभाषिक शब्दाचे अर्थ समजून घेतो.
2विज्ञानाचा आपणास होणारा फायदा सांगतो.
3आधुनिक तंत्रज्ञान व उपकरणे यांचे फायदे स्पष्ट करतो.
4पाणी संवर्धंनासाठी उपाय समजून घेतो.
5विविध पदार्थाचे गुणधर्म सांगतो.
6चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थ ओळखतो.
7वृक्ष संवर्धंनासाठी कार्यशील राहतो.
8आधुनिक शोधाची माहिती घेतो.
9ऐतिहासिक स्थळाची माहिती सांगतो.
10समाजसुधारकाची माहिती सांगतो.
11पृथ्वी गोलाचा अभ्यास करतो.
12क्षेत्रभेटीत सहभागी होतो.
13प्रयोगाचे साहित्य काळजीपूर्वक हाताळतो.
14सहलीतील निरीक्षणाची नोंद करतो.
15मिश्रणातील पदार्थ वेगळे करण्याचे प्रयोग करतो.
16वैज्ञानिक शोध व तंत्रज्ञानामुळे झालेली प्रगती सांगतो.
17प्रदूषण टाळण्याचे उपाय सांगतो.
18पिके,हवामान,जमीन इ विषयी माहिती संकलित करतो.
19वैज्ञानिक सोप्या प्रतिकृती तयार करतो.
20पदार्थ्याच्या संज्ञा सांगतो.
21वनस्पती ,प्राणी व मानव यांचे परस्परावलंबन सांगतो.
22परीसर अभ्यास - विषय नोंदी
23विविध प्रकारच्या बलाची माहिती सांगतो.
24भौतिक राशीचा दैनंदिन जीवनात वापर करतो.
25प्रदूषणाचे प्रकार सांगतो.
26पाण्याचे महत्व जाणतो.
27बदलाचे प्रकार सांगतो.
28नैसर्गिक आपत्तीची माहिती करून घेतो.
29नकाशे काढतो व भरतो.
30पर्यावरण संवर्धंनासाठी क्रियाशील भाग घेतो.
31प्रथमोपचाराची माहिती सांगतो.
32अंधश्रद्धा व गैरसमजुतीबाबत जनजागृती करतो.
33नागरिकाचे मूलभूत अधिकार सांगतो.
34नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा काटकसरीने वापर करतो.
35थोर नेत्याची माहिती सांगतो.
36समतोल आहाराचे महत्व सांगतो.
37संविधानाचे महत्व सांगतो.
38नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे महत्त्व सांगतो.
39धातू व अधातू सांगतो.
40विज्ञान व तंत्रज्ञानाचे महत्व जाणतो.
41बदलाचे वेगवेगळ्या प्रकारात वर्गीकरण करतो.
42नकाशा वाचन करतो.
43सजीव व निर्जीव वर्गीकरण करतो.
44प्रयोगाची अचूक आकृत्या काढतो.
45विज्ञानातील गंमतीजमती सांगतो.
46टाकाऊ पासून टिकाऊ वस्तु तयार करतो.
47जैविक - अजैविक घटकाचे वर्गीकरण करतो.
48प्रादेशिक लोकजीवनाची माहिती घेतो.
49राष्ट्रीय संपत्तीची जोपासना करतो.
50प्रयोगाच्या साहित्याची मांडणी करतो.
51मानवी जीवनात विज्ञानाची भूमिका स्पष्ट करतो.
52ऐतिहासिक घटनांची इसवी सन सांगतो.
53लोकसंख्येचे दुष्परिणाम सांगतो.
54लोकसंख्या जनजागृती करतो.
55वैज्ञानिक राशीची एकके सांगतो.
56परिसरात घडणार्‍या घटनांची माहिती घेतो.
57संविधान व प्रतिज्ञा म्हणतो.
58नैसर्गिक घटनामधील कार्यकारणभाव लक्षात घेतो.
59अवकाशीय घटना समजून घेतो.
60रोगाची माहिती घेतो व लक्षणे सांगतो.
61वैज्ञानिक व संशोधक यांची पुस्तके वाचतो.
62वृक्षारोपण व संवर्धन करतो.
63धोकादायक वस्तु हाताळताना विशेष कळाजी घेतो.
64रोगावरील उपायाची माहिती करून घेतो.
65नकाशातील स्थाने व ठिकाणे दर्शवितो.
66पर्यावरण दुष्परिणामाची कारणे समजून घेतो.
67वैज्ञानिक दृष्टीकोन जोपासतो.
68नैसर्गिक आपत्तीची माहिती घेतो.
69प्रदूषणाचे दुष्परिणाम सांगतो.
70ऐतिहासिक व भौगोलिक स्थळाची माहिती घेतो.


इतिहास नोंदी

इयत्ता १ ली ते ८ वी साठी उपयुक्त
1ऐतिहासिेक वस्‍तूंचा संग्रह करतो.
2विविध भौगोलिक जीवनाची माहिती देतो.
3प्रशन लक्ष देऊन ऐकतो व उत्तरे देतो.
4सहलीच्या नियोजनासाठी नकाशाचा वापर करतो.
5नकाशावरून दिशा व ठिकाण् सांगतो.
6नकाशा कुतूहलाने बघतो आणण गावाांची नावे साांगतो.
7घटना अगदी जशीच्या तशी सांगतो.
8जुना काळ व चालू काळ ह्याबाबत स्पष्टीकरण देतो.
9प्राचीन काळातील घडलेल्या घटना जाणतो.
10प्राचीन मानवी जीवन आणि व्यवहाराबाबत माहिती देतो.
11सुचवलेल्या घटना अचूक आणि स्‍पष्‍ट शब्‍दात सांगतो.
12भौगोलिक परीस्थिती लोकजीवन ह्यावर माहिती देतो.
13स्‍वाध्‍यायाची परीणामकारक उत्‍तरे देतो.


भूगोल नोंदी

इयत्ता १ ली ते ८ वी साठी उपयुक्त
1चित्राच्या स्पर्धेत सहभाग घेतो.
2कलेचे विविध प्रकार समजून घेतो.
3प्रमाणबद्ध रेखाटन करतो.
4मातीपासून विविध आकार बनवितो.
5मनातील भाव व कल्पना चित्रात रेखाटतो.
6चित्राच्या प्रदर्शनात सहभाग घेतो.
7विविध कलाप्रकारातील कौशल्य प्राप्त करतो.
8वर्ग सजावट करतो.
9चित्रे सुंदर काढतो.
10मुक्तहस्त कलाकृतीची रचना करतो.
11कलेविषयी मनापासून प्रेम बाळगतो.
12कलात्मक दृष्टीकोन ठेवतो.
13कला विषय नोंदी
14चित्रात रंग भरताना रंगसंगती राखतो.
15रंगाच्या छटातील फरक ओळखतो.


कार्यानुभव नोंदी

इयत्ता १ ली ते ८ वी साठी उपयुक्त
1प्रकल्पाचे सादरीकरण चांगले करतो.
2विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळाची माहिती करून घेतो.
3समस्या निराकरणासाठी उपाय शोधतो.
4दिलेले प्रात्यक्षिक पूर्ण करतो.
5जय पराजय आनंदाने स्वीकारतो.
6आधुनिक साधनाचा वापर करतो.
7खेळातून राष्ट्रभक्ती मुल्याची जोपासना करतो.
8साहित्य,साधने वापराबाबत कौशल्य प्राप्त करतो.
9आरोग्यासाठी नियमित व्यायाम करतो.
10खेळ व शारीरिक हालचालीतून आनंद मिळवतो.
11मनोरंजक खेळात सहभागी होतो.
12दैनंदिन शालेय खेळात भाग घेतो.
13ज्ञानाचा उपयोग उपजीवेकेसाठी करतो.
14परिसर स्वच्छ ठेवतो.
15समजशील वर्तन करतो.
16उपक्रमात व कृतीत नाविन्य निर्माण करतो.
17व्यावसायिक कौशल्ये प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो.
18मैदानावरील विविध कामे आवडीने करतो.
19तयार केलेल्या वस्तूचे प्रदर्शन मांडतो.
20शिक्षकाचे सहकार्य घेतो.
21शारीरिक शिक्षण विषय नोंदी
22प्रकल्प स्वत:च्या सहभागातून पूर्ण करतो.
23इतराशी खिलाडू वृत्तीने वागतो.
24कृती,उपक्रम आवडीने करतो.
25विविध खेळात व स्पर्धेत भाग घेतो.
26शिस्तीचे पालन करतो.
27कलेविषयी रुचि ठेवतो.
28शारीरिक श्रम आनंदाने करतो.
29कृती करताना नवीन तंत्राचा व तंत्रज्ञानाचा वापर करतो.
30विविध मुल्याची जोपासना करतो.
31गटाचे नेतृत्व करतो.
32गटातील सहकर्‍यांना मार्गदर्शन करतो.
33खेळाची विविध कौशल्ये आत्मसात करतो.
34आरोग्यदायी सवयीचे पालन करतो.
35पंचाच्या निर्णयाचे आदर करतो.
36तालबद्ध हालचाली करतो.
37नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मदत गोळा करतो.
38श्रेष्ठ खेळाडूची माहिती करून घेतो.
39मैदानाची स्वच्छता करतो.
40समाजाच्या व राष्ट्राच्या विकासासाठी झटतो.
41क्रिडागंणाचे मोजमापे लक्षात घेऊन मैदानाची आखणी करतो.
42विविध योगासने व कवायत प्रकाराची माहिती घेतो.
43कार्यशिक्षणाचे महत्व समजून घेतो.
44चर्चेत सहभागी होतो.
45विविध योगासने व कवायत प्रकार सादर करतो.
46आरोग्यासाठी व्यायामाचे महत्व सांगतो.
47आत्मविश्वासाने कृती करतो.
48खेळात उस्फूर्तपणे भाग घेतो.


विशेष प्रगती नोंदी

इयत्ता १ ली ते ८ वी साठी उपयुक्त
1चित्रे काढणे.
2संग्रह करणे.
3प्रतिकृती बनवणे.
4सांस्कृतिक कार्यात सहभागी होते.
5अक्षर वळणदार काढण्याचा प्रयत्न करतो.
6संगणक.
7दैनंदीन व्यवहारात ज्ञानाचा उपयोग करतो.
8खेळ उत्तम प्रकारे खेळते.
9प्रयोगाची मांडणी अचूक करतो.
10प्रयोगाची मांडणी व्यवस्थित करतो.
11स्वाध्याय वेळेवर पूर्ण करते.
12गोष्टी ऐकणे.
13हिंदीतून पत्र लिहितो.
14अवांतर वाचन करणे.
15प्रयोगाचे निरीक्षण लक्षपूर्वक करते.
16प्रश्नांची उत्तरे विचारपूर्वक व अचूक देतो.
17मुहावर्‍याचा वाक्यात उपयोग करते.
18कार्यानुभवातील वस्तू तयार करणे.
19शालेय शिस्त आत्मसात करतो.
20दिलेले काम वेळेवर पूर्ण करतो.
21स्वाध्याय स्वत: समजून सोडवितो.
22विविध प्रकारची चित्रे काढते.
23खो खो खेळणे.
24प्रवास करणे.
25गटकार्यात व परिपाठात उस्फूर्त सहभाग घेतो.
26वर्गात नियमित हजर असतो.
27गणितातील उदाहरणे अचूक सोडविते.
28इंग्रजी शब्दाचा उच्चार शुद्ध करतो.
29गणितातील क्रिया अचूक करतो.
30शाळा बाह्य परीक्षेत सहभाग.
31कथा,कविता,संवाद लेखन करतो.
32ऐतिहासिक माहिती मिळवतो.
33तोंडी प्रश्नांची उत्तरे सांगते.


आवड,छंद नोंदी

इयत्ता १ ली ते ८ वी साठी उपयुक्त
1कोणत्याही खेळात उस्फूर्तपणे भाग घेतो.
2नृत्य.
3नक्षिकाम.
4वर्गात लक्ष देवून ऐकतो.
5उपक्रम व स्वाध्याय वेळेत पूर्ण करतो.
6चित्रकलेत विशेष प्रगती.
7व्यवहार ज्ञान चांगले आहे.
8आकृत्या सुबक काढते.
9क्रीडा स्पर्धेत सहभाग घेते.
10सांस्कृतिक कार्यक्रमात सहभाग घेतो.
11शाळेत नियमित उपस्थित राहतो.
12संगीत ऐकणे.
13समानार्थी शब्दांचा संग्रह करतो.
14गाणी -कविता म्हणतो.
15शब्दांचे वाचन स्पष्ट करतो.
16गणिती आकडेमोड करतो.
17वाचन स्पष्ट व शुद्ध करतो.
18पोहणे.
19वाचन करणे.
20सर्व विषयाचा अभ्यास उत्तम.
21अभ्यासात सातत्य आहे.
22प्रयोगाची कृती अचूक करते.
23कार्यानुभवातील वस्तु बनवितो.
24गोष्ट सांगतो.
25चित्रे छान काढतो व रंगवतो.
26स्पर्धा परीक्षामध्ये सहभागी होतो.
27व्यायाम करणे.
28खेळण्यात विशेष प्रगती.
29शिक्षकाविषयी आदर बाळगतो.
30रांगोळीकाढणे.
31शालेय उपक्रमात सहभाग घेतो.
32प्रयोगवहीत आकृत्या छान काढते.
33इंग्रजी शब्दांचा उच्चार स्पष्ट करते.
34चित्राचे निरीक्षण करतो व वर्णन सांगतो.
35गीत गायन.
36उपक्रमामध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेते.
37लेखन करणे.
38विविध खेळ प्रकारात भाग घेतो.
39कार्यानुभवातील वस्तू बनवितो.
40सुविचार व बोधकथा संग्रह करतो.
41परिपाठात सहभाग घेते.
42स्वाध्यायपुस्तिका स्वत: पूर्ण करतो.
43दररोज शाळेत उपस्थित राहतो.
44शालेय उपक्रमात सहभाग घेते.
45खेळणे.
46वेळेवर अभ्यास पूर्ण करतो.
47दिलेला अभ्यास वेळेत पूर्ण करते.
48सायकल खेळणे.
49नियमित शुद्धलेखन करते.
50वाचन स्पष्ट उच्चारात करतो.
51Activity मध्ये सहभाग घेतो.
52वर्गाचे नेतृत्व चांगल्याप्रकारे करतो.
53चित्रे काढतो.
54गोष्टी वाचणे.
55उपक्रम तयार करणे.
56नृत्य,अभिनय ,नाटयीकरण करतो.
57संगणक हाताळणे.
58वर्गात क्रियाशील असते.
59खेळात सहभागी होतो.
60संभाषणात हिंदी भाषेचा वापर करतो.
61इंग्रजी हिंदी वाचन सराव करावा.
62कविता पाठांतर करतो, सुरात गातो.
63क्रिकेट खेळणे.
64वाचन स्पष्ट व अचूक करतो.
65अभ्यासात नियमितता आहे.
66प्रयोग करणे.
67गृहपाठ वेळेत पूर्ण करतो.
68स्वाध्याय वेळेत पूर्ण करतो.
69वर्तमान पत्राची कात्रणे संग्रहीत करते.


आवश्यक सुधारणा नोंदी

इयत्ता १ ली ते ८ वी साठी उपयुक्त
1शब्दसंग्रह करावा.
2वर्तमानपत्राचे नियमित वाचन करावे.
3गणितीक्रियाकडे लक्ष द्यावे.
4उदाहरणे सोडविण्याचा सराव करावा.
5अक्षर वळणदार काढावे.
6संवाद कौशल्य आत्मसात करावे.
7विज्ञान प्रयोगात सहभाग असावा.
8हिंदी भाषेचा उपयोग करावे.
9इंग्रजी शब्दांचे संग्रह व पाठांतर करावे.
10शालेय परिपाठात सहभाग असावा.
11गणिती क्रियाचा सराव करा.
12परिपाठात सहभाग घ्यावा.
13चित्रकलेचा छंद जोपासावा.
14भाषा विषयात प्रगती करावी.
15नियमित शुद्धलेखन लिहावे.
16इंग्रजी वाचन व लेखन सुधारावे.
17खेळात सहभागी व्हावे.
18उपक्रमामध्ये सहभाग असावा.
19अवांतर पुस्तकाचे वाचन करावे.
20गुणाकारात मांडणी योग्य करावी.
21संगणकाचा वापर करावा.
22नियमित अभ्यासाची सवय लावावी.
23स्वाध्याय वेळेत पूर्ण करावे.
24शालेय उपक्रमात सहभाग घ्यावा.
25दैनंदीन उपस्थितीकडे लक्ष द्यावे.
26संवाद कौशल्य वाढवावे.
27विज्ञानाचे प्रयोग करून पहावे.
28गणितातील मांडणी योग्य करावे.
29वाचन व लेखनात सुधारणा करावी.
30प्रयोगामध्ये कृतीशील सहभाग असावा.
31नकाशा वाचनाचा सराव करावा.
32गटकार्यात सहभाग वाढवावे.
33इंग्रजी शब्दाचे पाठांतर करावे.
34जोडाक्षर वाचनाचा सराव करावा.
35अवांतर वाचन करावे.
36गटचर्चेत सहभाग घ्यावा.
37हस्ताक्षरात सुधारणा करावी.
38प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करावे.
39इंग्रजी वाचन व लेखन सराव करावा.
40लेखनातील चुका टाळाव्या.
41गणित सूत्राचे पाठांतर करावे.
42वाचन,लेखनाकडे लक्ष द्यावे.
43शैक्षणिक चित्राचा संग्रह करावा.
44अभ्यासात सातत्य असावे.
45इंग्रजी शब्दसंग्रह वाढविणे.
46शुद्धलेखनामध्ये प्रगती करावे.
47नियमित उपस्थित राहावे.
48शब्दांचे पाठांतर करावे.
49अक्षर सुधारणे आवश्यक.
50गणित विषयाकडे लक्ष द्यावे.
51बेरजेत हातच्याकडे लक्ष द्यावे.
52शुद्धलेखनाकडे लक्ष द्यावे.


व्यक्तिमत्व गुणविशेष नोंदी

इयत्ता १ ली ते ८ वी साठी उपयुक्त
1वर्ग, शाळा ,परिसर स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करतो.
2गृहपाठ आवडीने करतो.
3मित्रांना गरजेनुरूप सहकार्य करतो.
4वैयक्तिक स्वच्छतेकडे सातत्याने लक्ष देतो.
5धाडसी वृत्ती दिसून येते.
6स्वत:ची चूक मोकळेपणाने मान्य करतो.
7कोणतेही काम एकाग्रतेने करतो.
8जेथे जेथे संधी मिळेल तेथे पुढाकार घेऊन काम करतो.
9इतराशी नम्रपणे वागतो.
10नवीन गोष्ट समजून घेण्याची जिज्ञासा दाखवतो.
11शाळेत येण्यात आनंद वाटतो.
12मित्रांच्या सुखदु:खामध्ये सहभागी होतो.
13नवनवीन गोष्टी शिकायला आवडतात.
14शाळेच्या नियमाचे पालन करतो.
15कोणतेही काम वेळेच्या वेळी पूर्ण करतो.
16भेदभाव न करता सर्वामध्ये मिसळतो.
17स्वत:च्या आवडी - निवडी बाबत स्पष्टता आहे.
18इतरापेक्षा वेगळ्या कल्पना/विचार करतो.
19आपली मते मुद्देसुद,थोडक्यात मांडतो.
20आत्मविश्वासाने काम करतो.
21गटात काम करताना सोबत्याची मते जाणून घेतो.
22उपक्रमामध्ये कृतीशील सहभाग घेतो.
23खूप प्रश्न विचारतो.
24शिक्षकाच्या आज्ञेचे पालन करतो.
25आपली मते ठामपणे मांडतो.
26स्वत:चा अभ्यास स्वत: करतो.


Post a Comment

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال