इयत्ता १ ली ते १० वी सर्व विषयांवरील टेस्ट
बोधकथा रोजचा परिपाठ
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी 2 संकलित चाचणी 1 संकलित चाचणी २ वर्णनात्मक नोंदी स्कॉलरशिप सराव पेपर प्रश्नमंजुषा ५ वी स्कॉलरशिप ८ वी स्कॉलरशिप परिपाठ प्रमाणपत्र Groups Apps

इयत्ता तिसरी सर्व ऑनलाईन टेस्ट


तिसरी सर्व ऑनलाईन टेस्ट

अ.क्र. विषय लिंक
1मराठीसोडवा
2इंग्रजीसोडवा
3गणितसोडवा
4परिसर अभ्याससोडवा

1 Comments

نموذج الاتصال