इयत्ता १ ली ते १० वी सर्व विषयांवरील टेस्ट
बोधकथा रोजचा परिपाठ
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी 2 संकलित चाचणी 1 संकलित चाचणी २ वर्णनात्मक नोंदी स्कॉलरशिप सराव पेपर प्रश्नमंजुषा ५ वी स्कॉलरशिप ८ वी स्कॉलरशिप परिपाठ प्रमाणपत्र Groups Apps

तिसरी गणित ऑनलाईन टेस्ट


तिसरी गणित

अ.क्र. विषय लिंक
1१.१ भौमितिक आकृत्यांची ओळखसोडवा
2१.२ संख्याज्ञान- लगतची मागची संख्यासोडवा
3१.२ संख्याज्ञान- पूर्ण शतकसोडवा
4१.२ संख्याज्ञान- लगतची पुढची संख्यासोडवा
5१.२ संख्याज्ञान- संख्या विस्तारित रुपात लिहा.सोडवा
6१.२ संख्याज्ञान- शतकाची ओळखसोडवा
7१.२ संख्याज्ञान- संख्यांचा चढता उतरता क्रमसोडवा
8१.२ संख्याज्ञान- विस्तारित रुपावरून संख्या लिहा.सोडवा
9१.२ संख्याज्ञान- स्थानिक किंमतसोडवा
10१.२ संख्याज्ञान- संख्यांचा लहानमोठेपणासोडवा
11१.२ संख्याज्ञान- संख्यांचे अक्षरी लेखनसोडवा
12१.३ बेरीज बिनहातच्याचीसोडवा
13१.४ वजाबाकी बिनहातच्याचीसोडवा
14१.५ गुणाकारसोडवा
15१.८ आकृतिबंधसोडवा
16१.९ सममितीसोडवा
17१.७ मापनसोडवा
18१.६ नाणी आणि नोटासोडवा
19चार अंकी बेरीज भाग 2सोडवा
20चार अंकी बेरीज भाग १सोडवा
21दोन अंकी गुणाकार भाग 2सोडवा
22गुणाकार (दोन अंकी X एक अंकी)सोडवा
23दोन अंकी वजाबाकी भाग 2सोडवा
24दोन अंकी वजाबाकी भाग 1सोडवा
25तीन अंकी वजाबाकी भाग 2सोडवा
26तीन अंकी वजाबाकी भाग 1सोडवा
27तीन अंकी बेरीज भाग 4सोडवा
28तीन अंकी बेरीज भाग 3सोडवा
29तीन अंकी बेरीज भाग 2सोडवा
30तीन अंकी बेरीज भाग १सोडवा
31दोन अंकी बेरीज भाग 2सोडवा
32दोन अंकी बेरीज भाग 1सोडवा

Post a Comment

نموذج الاتصال