इयत्ता १ ली ते १० वी सर्व विषयांवरील टेस्ट
बोधकथा रोजचा परिपाठ
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी 2 संकलित चाचणी 1 संकलित चाचणी २ वर्णनात्मक नोंदी स्कॉलरशिप सराव पेपर प्रश्नमंजुषा ५ वी स्कॉलरशिप ८ वी स्कॉलरशिप परिपाठ प्रमाणपत्र Groups Apps

शैक्षणिक ॲप्स

Sr APPS Link
1पहिली डाऊनलोड
2दुसरीडाऊनलोड
3तिसरीडाऊनलोड
4चौथीडाऊनलोड
5पाचवीडाऊनलोड
6सहावीडाऊनलोड
7सातवीडाऊनलोड
8आठवीडाऊनलोड
9नववीडाऊनलोड
10दहावीडाऊनलोड
11५ वी स्कॉलरशिपडाऊनलोड
12८ वी स्कॉलरशिपडाऊनलोड

1 Comments

نموذج الاتصال