इयत्ता १ ली ते १० वी सर्व विषयांवरील टेस्ट
बोधकथा रोजचा परिपाठ
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी 2 संकलित चाचणी 1 संकलित चाचणी २ वर्णनात्मक नोंदी स्कॉलरशिप सराव पेपर प्रश्नमंजुषा ५ वी स्कॉलरशिप ८ वी स्कॉलरशिप परिपाठ प्रमाणपत्र Groups Apps

5 वी शिष्यवृत्ती पेपर -01 (10 सराव टेस्ट) मराठी-गणित

5 वी शिष्यवृत्ती पेपर -01

क्र. पेपर लिंक
सराव पेपर लिस्ट

Post a Comment

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال