इयत्ता १ ली ते १० वी सर्व विषयांवरील टेस्ट
बोधकथा रोजचा परिपाठ
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी 2 संकलित चाचणी 1 संकलित चाचणी २ वर्णनात्मक नोंदी स्कॉलरशिप सराव पेपर प्रश्नमंजुषा ५ वी स्कॉलरशिप ८ वी स्कॉलरशिप परिपाठ प्रमाणपत्र Groups Apps

पाचवी स्कॉलरशिप l Scholarship 5


पाचवी स्कॉलरशिप

अ.क्र. विषय लिंक
1मराठीसोडवा
2गणितसोडवा
3इंग्रजीसोडवा
4बुद्धिमत्तासोडवा

2 Comments

نموذج الاتصال