इयत्ता १ ली ते १० वी सर्व विषयांवरील टेस्ट
बोधकथा रोजचा परिपाठ
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी 2 संकलित चाचणी 1 संकलित चाचणी २ वर्णनात्मक नोंदी स्कॉलरशिप सराव पेपर प्रश्नमंजुषा ५ वी स्कॉलरशिप ८ वी स्कॉलरशिप परिपाठ प्रमाणपत्र Groups Apps

पाचवी स्कॉलरशिप विषय बुद्धिमत्ता


पाचवी स्कॉलरशिप बुद्धिमत्ता

अ.क्र. विषय लिंक
1सूचनापालनसोडवा
2संख्यामालिकासोडवा
3इंग्रजी वर्णमाला /अक्षरमालासोडवा
4शब्दसंग्रहसोडवा
5संख्यासोडवा
6आकृत्यासोडवा
7संख्यामालिकासोडवा
8आकृत्यांची मालिकासोडवा
9चिन्हांची मालिकासोडवा
10चुकीचे पद ओळखणेसोडवा

Post a Comment

نموذج الاتصال