इयत्ता १ ली ते १० वी सर्व विषयांवरील टेस्ट
बोधकथा रोजचा परिपाठ
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी 2 संकलित चाचणी 1 संकलित चाचणी २ वर्णनात्मक नोंदी स्कॉलरशिप सराव पेपर प्रश्नमंजुषा ५ वी स्कॉलरशिप ८ वी स्कॉलरशिप परिपाठ प्रमाणपत्र Groups Apps

GROUPS

आपले मनपूर्वक स्वागत आहे. आपणापर्यंत दर्जेदार content पोहचवण्याचा आमचा नेहमीच प्रयत्न असतो. आपणास सर्व ई-साहित्य प्रथम मिळण्यासाठी आपण हे ग्रुप तयार करत आहोत. कोणत्याही एकाच ग्रुप मध्ये जॉईन व्हावे. आपण याअगोदरच रोजचा अभ्यास ग्रुप मध्ये असाल तर जॉईन होऊ नये.सर्व ग्रुप मध्ये सेम साहित्य पोस्ट केले जाते. एकापेक्षा जास्त ग्रुप मध्ये असल्यास आमची टीम आपणास सर्व ग्रुप मधून remove करू शकते याची नोंद घ्यावी.

अ.क्र. घटक लिंक
1रोजचा अभ्यास-01जॉईन व्हा
2रोजचा अभ्यास-02जॉईन व्हा
3रोजचा अभ्यास-03जॉईन व्हा
4रोजचा अभ्यास-04जॉईन व्हा
5रोजचा अभ्यास-05जॉईन व्हा
6रोजचा अभ्यास-06जॉईन व्हा
7रोजचा अभ्यास-07जॉईन व्हा
8रोजचा अभ्यास-08जॉईन व्हा
9रोजचा अभ्यास-09जॉईन व्हा
10रोजचा अभ्यास-10जॉईन व्हा

Post a Comment

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال