इयत्ता १ ली ते १० वी सर्व विषयांवरील टेस्ट
बोधकथा रोजचा परिपाठ
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी 2 संकलित चाचणी 1 संकलित चाचणी २ वर्णनात्मक नोंदी स्कॉलरशिप सराव पेपर प्रश्नमंजुषा ५ वी स्कॉलरशिप ८ वी स्कॉलरशिप परिपाठ प्रमाणपत्र Groups Apps

तिसरी मराठी ऑनलाईन टेस्ट


तिसरी मराठी

अ.क्र. विषय लिंक
11.रानवेडीसोडवा
22.वासाची किंमतसोडवा
33.पडघमवरती टिपरी पडलीसोडवा
44.पाणी किती खोल?सोडवा
55.एकदा गंमत झालीसोडवा
66.हिक्के होक्के मरांग उरस्काटसोडवा
77.मुग्धा लिहू लागलीसोडवा
88.ते अमर हुतात्मे झालेसोडवा
99.शेरास सव्वाशेरसोडवा
10१०.आमचा शब्दकोशसोडवा
11११.स्वच्छतेचे प्रसारक संत गाडगेबाबा-१सोडवा
12११.स्वच्छतेचे प्रसारक संत गाडगेबाबा-२सोडवा
13११.स्वच्छतेचे प्रसारक संत गाडगेबाबा-३सोडवा
14१२.प्रवास कचऱ्याचासोडवा
15१३.प्रकाशातले तारे तुम्हीसोडवा
16१४.खजीनाशोधसोडवा
1714.खजीनाशोध-२सोडवा
1814.खजीनाशोध-३सोडवा
19१५.सुट्टीच्या दिवसातसोडवा
20१६.सन आनंदाचा क्षणसोडवा
21१७.रानपाखरासोडवा
22१८.मजेशीर होड्यासोडवा
23१९.सुगीसोडवा
24१९.सुगी-२सोडवा
25२०. एक भारतीय संशोधकसोडवा
26२०. एक भारतीय संशोधक-२सोडवा
27२०. एक भारतीय संशोधक-३सोडवा
28२१. दोस्तसोडवा
29२१. दोस्त-२सोडवा
30२२.मधमाशीने केली कमालसोडवा
31२३. रमाई भीमराव आंबेडकरसोडवा
32२४.ट्राफिक दादासोडवा
33२५. चित्रेसोडवा
34२६.रोपटेसोडवा

Post a Comment

نموذج الاتصال