इयत्ता १ ली ते १० वी सर्व विषयांवरील टेस्ट
बोधकथा रोजचा परिपाठ
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी 2 संकलित चाचणी 1 संकलित चाचणी २ वर्णनात्मक नोंदी स्कॉलरशिप सराव पेपर प्रश्नमंजुषा ५ वी स्कॉलरशिप ८ वी स्कॉलरशिप परिपाठ प्रमाणपत्र Groups Apps

दहावी विज्ञान-2


दहावी विज्ञान-2

अ.क्र. विषय लिंक
11. आनुवंशिकता व उत्क्रांतीसोडवा
32. सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -1सोडवा
43. सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -2सोडवा
54. पर्यावरणीय व्यवस्थापनसोडवा
65. हरित ऊर्जेच्या दिशेनेसोडवा
76. प्राण्यांचे वर्गीकरणसोडवा
87. ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राचीसोडवा
98. पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञानसोडवा
109. सामाजिक आरोग्यसोडवा
210. आपत्ती व्यवस्थापनसोडवा

Post a Comment

نموذج الاتصال