इयत्ता १ ली ते १० वी सर्व विषयांवरील टेस्ट
बोधकथा रोजचा परिपाठ
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी 2 संकलित चाचणी 1 संकलित चाचणी २ वर्णनात्मक नोंदी स्कॉलरशिप सराव पेपर प्रश्नमंजुषा ५ वी स्कॉलरशिप ८ वी स्कॉलरशिप परिपाठ प्रमाणपत्र Groups Apps

दहावी गणित


दहावी गणित

अ.क्र. विषय लिंक
11. दोन चलांतील रेषीय समीकरणेसोडवा
22. वर्ग समीकरणेसोडवा
33. अंकगणित श्रेढीसोडवा
44. अर्थनियोजनसोडवा
55. संभाव्यतासोडवा
66.सांख्यिकीसोडवा

Post a Comment

نموذج الاتصال