इयत्ता १ ली ते १० वी सर्व विषयांवरील टेस्ट
बोधकथा रोजचा परिपाठ
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी 2 संकलित चाचणी 1 संकलित चाचणी २ वर्णनात्मक नोंदी स्कॉलरशिप सराव पेपर प्रश्नमंजुषा ५ वी स्कॉलरशिप ८ वी स्कॉलरशिप परिपाठ प्रमाणपत्र Groups Apps

दहावी हिंदी


दहावी हिंदी

अ.क्र. विषय लिंक
181.भारत महिमा-01सोडवा
171.भारत महिमा-02सोडवा
161.भारत महिमा-03सोडवा
9१.५.गोवाः जैसा मैंने देखासोडवा
8१.६. गिरिधर नागर पद संत मीराबाईसोडवा
7१.७. खुला आकाशसोडवा
6१.८.गजल गजलसोडवा
5१.९. रीढ़ की हड्डीसोडवा
4१.१०. ठेससोडवा
152.लक्ष्मी-01सोडवा
142.लक्ष्मी-02सोडवा
132.लक्ष्मी-03सोडवा
3२.४ छापासोडवा
2२.५ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति संस्‍मरणसोडवा
1२.७ महिला आश्रम पत्रसोडवा
123.वाह रे ! हमदर्द-01सोडवा
113.वाह रे ! हमदर्द-02सोडवा
104.मनसोडवा

Post a Comment

نموذج الاتصال