इयत्ता १ ली ते १० वी सर्व विषयांवरील टेस्ट
बोधकथा रोजचा परिपाठ
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी 2 संकलित चाचणी 1 संकलित चाचणी २ वर्णनात्मक नोंदी स्कॉलरशिप सराव पेपर प्रश्नमंजुषा ५ वी स्कॉलरशिप ८ वी स्कॉलरशिप परिपाठ प्रमाणपत्र Groups Apps

दहावी नागरिक शात्र


दहावी नागरिक शात्र

>
अ.क्र. विषय लिंक
1१. संविधानाची वाटचालसोडवा
2२. निवडणूक प्रक्रियासोडवा
3३. राजकीय पक्षसोडवा
4४. सामाजिक व राजकीय चळवळीसोडवा
5५. भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हानेसोडवा

Post a Comment

نموذج الاتصال