इयत्ता १ ली ते १० वी सर्व विषयांवरील टेस्ट
बोधकथा रोजचा परिपाठ
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी 2 संकलित चाचणी 1 संकलित चाचणी २ वर्णनात्मक नोंदी स्कॉलरशिप सराव पेपर प्रश्नमंजुषा ५ वी स्कॉलरशिप ८ वी स्कॉलरशिप परिपाठ प्रमाणपत्र Groups Apps

दहावी भूगोल


दहावी भूगोल

अ.क्र. विषय लिंक
1१. क्षेत्रभेटसोडवा
2२. स्थान-विस्तारसोडवा
3३. प्राकृतिक रचना व जलप्रणालीसोडवा
4४. हवामानसोडवा
5५. नैसर्गिक वनस्पती व प्राणीसोडवा
6६. लोकसंख्यासोडवा
7७. मानवी वस्तीसोडवा
8८. अर्थव्यवस्था आणि व्यवसायसोडवा
9९. पर्यटन, वाहतूक आणि संदेशवहनसोडवा

Post a Comment

نموذج الاتصال