इयत्ता १ ली ते १० वी सर्व विषयांवरील टेस्ट
बोधकथा रोजचा परिपाठ
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी 2 संकलित चाचणी 1 संकलित चाचणी २ वर्णनात्मक नोंदी स्कॉलरशिप सराव पेपर प्रश्नमंजुषा ५ वी स्कॉलरशिप ८ वी स्कॉलरशिप परिपाठ प्रमाणपत्र Groups Apps

दहावी इतिहास


दहावी इतिहास

अ.क्र. विषय लिंक
1१. इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरासोडवा
2२. इतिहासलेखन : भारतीय परंपरासोडवा
3३. उपयोजित इतिहाससोडवा
4४. भारतीय कलांचा इतिहाससोडवा
5४. भारतीय कलांचा इतिहास-२सोडवा
6५. प्रसारमाध्यमे आणि इतिहाससोडवा
7६. मनोरंजनाची माध्यमे आणि इतिहाससोडवा
8७. खेळ आणि इतिहाससोडवा
9८. पर्यटन आणि इतिहाससोडवा
10९. ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतनसोडवा

Post a Comment

نموذج الاتصال