इयत्ता १ ली ते १० वी सर्व विषयांवरील टेस्ट
बोधकथा रोजचा परिपाठ
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी 2 संकलित चाचणी 1 संकलित चाचणी २ वर्णनात्मक नोंदी स्कॉलरशिप सराव पेपर प्रश्नमंजुषा ५ वी स्कॉलरशिप ८ वी स्कॉलरशिप परिपाठ प्रमाणपत्र Groups Apps

दहावी मराठी


दहावी मराठी

अ.क्र. विषय लिंक
1१. जय जय हे भारत देशा (गीत)सोडवा
2१. जय जय हे भारत देशा (गीत)सोडवा
3१. जय जय हे भारत देशा (गीत)सोडवा
4२.बोलतो मराठी-01सोडवा
5२.बोलतो मराठी-02सोडवा
6२.बोलतो मराठी-03सोडवा
7३.आजी कुटुंबाचं आगळ-01सोडवा
8३.आजी कुटुंबाचं आगळ-02सोडवा
9३.आजी कुटुंबाचं आगळ-03सोडवा
10४.उत्तमलक्षण(रसग्रहण)-01सोडवा
11४.उत्तमलक्षण(रसग्रहण)-02सोडवा
12५.वसंत हृदय चैत्र-01सोडवा
13५.वसंत हृदय चैत्र-02सोडवा
14६. वस्तू (कविता)सोडवा
15६.बालसाहित्यिका- गिरिजा कीर (स्थूलवाचन)सोडवा
16१०. आप्पांचे पत्रसोडवा
17११. गोष्ट अरुणिमाचीसोडवा
18१२. भरतवाक्य (कविता)सोडवा
19१३. कर्ते सुधारक कर्वेसोडवा
20१४. काळे केससोडवा
21१५. खोद आणखी थोडेसे (कविता)सोडवा
22१६. आकाशी झेप घे रे (कविता)सोडवा
23१७. सोनालीसोडवा
24१८. निर्णयसोडवा
25१९. तू झालास मूक समाजाचा नायक (कविता)सोडवा
26२०. सर्वविश्वचि व्हावे सुखीसोडवा

1 Comments

نموذج الاتصال