इयत्ता १ ली ते १० वी सर्व विषयांवरील टेस्ट
बोधकथा रोजचा परिपाठ
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी 2 संकलित चाचणी 1 संकलित चाचणी २ वर्णनात्मक नोंदी स्कॉलरशिप सराव पेपर प्रश्नमंजुषा ५ वी स्कॉलरशिप ८ वी स्कॉलरशिप परिपाठ प्रमाणपत्र Groups Apps

माझे शिक्षक निबंध

 

माझे शिक्षक

शिक्षक हे केवळ ज्ञानाचे दान करणारेच नाहीत तर ते आपल्या जीवनात मार्गदर्शन करणारे आणि प्रेरणा देणारे पथदर्शकही असतात. माझ्या आयुष्यात अनेक शिक्षक आले आणि गेले, पण काही शिक्षक माझ्या मनावर अमिट छाप सोडून गेले आहेत. अशाच एका शिक्षकांबद्दल मी या निबंधात लिहिणार आहे.

माझे आवडते शिक्षक [शिक्षकाचे नाव]. ते [शिक्षकाचे विषय] विषय शिकवत होते. ते [शिक्षकाचे शिक्षण] शिक्षित होते आणि [शिक्षकाचा अनुभव] वर्षांचा अध्यापन अनुभव त्यांच्याकडे होता.

[शिक्षकाचे नाव] हे खूपच [शिक्षकाचे स्वभाव] शिक्षक होते. ते नेहमीच विद्यार्थ्यांशी [शिक्षक विद्यार्थ्यांशी कसे वागतात] वागत असत. ते कधीही [शिक्षकाचे नकारात्मक गुण] नव्हते.

[शिक्षकाचे नाव] हे [शिक्षकाचे विषय] विषयात [शिक्षकाची शिकवण्याची पद्धत] शिकवत असत. त्यांची शिकवण्याची पद्धत खूपच [शिक्षकाची शिकवण्याची पद्धत कशी होती] होती. त्यामुळे त्यांच्या वर्गात [शिक्षकाच्या वर्गात काय वातावरण असे] असे वातावरण असायचे.

[शिक्षकाचे नाव] यांनी मला [शिक्षकांकडून तुम्हाला काय शिकायला मिळालं] शिकवलं. त्यांनी मला [शिक्षकांनी तुम्हाला काय प्रेरणा दिली] यासाठी प्रेरणा दिली.

मी [शिक्षकाचे नाव] यांचा [शिक्षकांबद्दल तुमचे काय मत आहे] आहे. ते माझ्यासाठी [शिक्षक तुमच्यासाठी काय आहेत] आहेत. मला त्यांच्यासारखे शिक्षक मिळाल्याबद्दल मी खूपच भाग्यवान आहे.

या निबंधात मी खालील गोष्टींचा समावेश केला आहे:

 • माझ्या आवडत्या शिक्षकाचे नाव, विषय आणि शिक्षण
 • माझ्या शिक्षकाचा अनुभव
 • माझ्या शिक्षकाचा स्वभाव
 • माझे शिक्षक कसे शिकवत असत
 • माझ्या शिक्षकांनी मला काय शिकवलं
 • माझ्या शिक्षकांनी मला काय प्रेरणा दिली
 • मी माझ्या शिक्षकांबद्दल काय मत आहे
 • माझ्यासाठी माझे शिक्षक काय आहेत

तुम्ही तुमच्या निबंधात तुमच्या आवडत्या शिक्षकांबद्दल याव्यतिरिक्त खालील गोष्टींचाही समावेश करू शकता:

 • तुमच्या शिक्षकांचे शिक्षण आणि अध्यापन अनुभवावर थोडं विस्तृत लिहा.
 • तुमच्या शिक्षकांच्या स्वभावातील काही विशिष्ट गोष्टींचा उल्लेख करा ज्यामुळे तुम्हाला ते आवडत होते.
 • तुमच्या शिक्षकांच्या शिकवण्याच्या पद्धतीमुळे तुम्हाला काय फायदा झाला याचे उदाहरण द्या.
 • तुमच्या शिक्षकांनी तुम्हाला दिलेल्या प्रेरणेमुळे तुम्ही तुमच्या जीवनात काय साध्य केले याचे उदाहरण द्या.
 • तुमच्या आणि तुमच्या शिक्षकांच्या नातेसंबंधांशी संबंधित काही खास आठवणी लिहा.

मला आशा आहे की तुम्हाला हा निबंध लिहायला मदत झाली असेल. तुम्ही तुमच्या कल्पना आणि भावना व्यक्त करण्यासाठी तुमच्या स्वतःच्या शब्दांचा वापर करा आणि तुमचा निबंध तुमच्यासाठी खास बनवा.

Post a Comment

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال